Kependudukan Kumpulrejo Kumpulrejo

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 92
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 73
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 165
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 74
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 65
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 136
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 136
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 138
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 144
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 111
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 121
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 98
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 109
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 78
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 19
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 54
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 20

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 71
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 72
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 156
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 74
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 69
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 159
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 148
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 118
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 143
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 119
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 128
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 118
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 94
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 73
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 57
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 29